Našou silnou stránkou je osobné poradenstvo.
Pri chudnutí poležiačky dostanete od nás osobnú opateru a odborné poradenstvo.